.Fasadrenovering
Klicka på bild för större bild .
Murning
Klicka på bild för större bild

 

Tjänster

Murning
I äldre fastigheter kan inga maskiner ersätta ett väl utfört arbete när underlag,
skick och förutsättningar skiljer sig.
Vi har lång erfarenhet av murning och putsning med kalkbruk.
Vi kan metoderna och vet vad som krävs.

Tak
Tak och fasad skyddar stora värden; det är viktigt med framförhållning.
Vi utför allt från mindre lagningar till hela tak och
arbetar med alla förekommande varianter som används på kulturhus;
zinkplåt, spåntak, stocktak, torvtak, grästak och tegel.

Snickerier
Vi tillverkar inredningsdetaljer eller delar av inredningen där det behövs.
Vi kan också återskapa delar till dörrar och paneler eller tillverka nya
enligt originalmetoder, och fastigheten fortsätter att leva som tidigare

Helhetsåtagande
Vår specialitet är helhets-åtagandet,
vi sköter allt från konsultation till färdigställande.
Vi har genomfört de flesta typer av byggprojekt.
Att se möjligheter i de tekniska svårigheter som ofta uppstår och
att färdigställa dina och arkitekters idéer är något som driver oss framåt.


 

  Copyright © Edisons Bygg AB 2015 • Adress: Viktor Hasselbladsgata 25 • 421 31 Västra Frölunda •Tel: 076 - 296 00 36 • Mail: edison@edisonbygg.se  
.